Hjem » Personvernerklæring

Personvernerklæring

I det følgende kan du lese vår personvernerklæring som beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder, hvordan og hvorfor vi samler inn opplysningene, og hvordan vi bruker de. I tillegg finner du informasjon om hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Atello AS personvernerklæring

Virksomhetens detaljer:

Atello AS
Postboks 311
3301 Hokksund
NO991842764MVA

Hvilke personlige data lagrer Atello AS

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når du registrerer deg som kunde hos oss. I tillegg samler vi inn eventuelle personopplysninger du gir oss i forbindelse med vår behandling av dine bestillinger.

 • Dette er opplysninger om:
  • Tittel
  • For- og etternavn
  • Firmanavn
  • Foretaksnummer
  • E-postadresse
  • Leverings- og fakturaadresse
  • Telefonummer
  • Produkter som bestilles, mengde, ordreverdi, ordrenummer, ordredato og tilbud.

Firmaopplysninger trenger vi for å opprette din butikk som kunde i vårt system og for å oppfylle de krav vi er underlagt fra myndighetene.

I tillegg trenger vi kontaktopplysninger til den/de som bestiller varer av oss på vegne av den butikken de jobber i. Dette trenger vi for å registrere han/hun som kontaktperson i butikken, og en som kan handle på vegne av butikken. Dette er opplysninger om for- og etternavn og e-post. I tillegg kan vi lagre mobilnummer/direkte telefonnummer. Dette blir kun samlet inn etter avtale med kontaktpersonen.

Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Firmaopplysninger (som listet opp over) bruker vi til å effektuere bestillinger, kommunikasjon om deres bestilling og ved eventuelle tilbakekallinger av produkter.
Kontaktpersonopplysninger brukes til å registrere deg som bruker i vår ordreportal.
Dersom du har gitt ditt samtykke kan opplysningene også brukes for å sende deg produktinformasjon, informasjon om kampanjer og tilbud.

Hvem deler vi opplysningene med?

Atello AS har avtale med tredjeparts leverandører av drift og support av IT og web-baserte tjenester, regnskap- og frakttjenester.

Vi inngår skriftlige avtaler om behandling av personopplysninger med våre leverandører, som sikrer at personopplysninger blir behandlet på en sikker måte. (Databehandleravtale)

Kan jeg få innsyn i eller oppdatere persondata om meg?

Du kan når som helst ta kontakt med oss og få tilsendt hvilke opplysninger vi har lagret om deg.

Hvis du bytter jobb, enten internt eller begynner hos ny arbeidsgiver kan du be om å få bli slettet som kontaktperson i vårt system.

Frivillig samtykke til å motta produktinformasjon, kampanjer og tilbud, som nevnt over, kan når som helst trekkes tilbake ved skriftlig henvendelse til atello@atello.no.

Du kan sende e-post til atello@atello.no eller ringe 32 25 21 00, for å oppdatere egne persondata.

Persondata som er nødvendige for å fullføre inngåtte avtaler eller som er lovpålagt av myndigheter å oppbevare en viss tid kan ikke slettes før vi har oppfylt de lover og forpliktelser vi er pålagt av myndighetene.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi lagrer kun personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet over, eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.

Hvordan kan jeg kontakte Atello AS?

Ved eventuelle henvendelser som gjelder persondata kan du kontakte oss på følgende måter:

Post: Atello AS, Postboks 311, 3301 Hokksund
Telefon: 32 25 21 00
E-post: atello@atello.no

Handlekurv