Anmodning om å sjekke Wild Country Friends-kamkiler

Wild Country har sendt ut en anmodning om å sjekke alle Friends-kamkiler størrelse 2, 3 og 4, da det kan foreligge en produksjonsfeil på noen enheter. Det skal være en feil med limet på deler av enkelte produksjoner, som gjør at selve «kamkile-hodet» kan skli ned på stammen.

Feilen skal ikke utgjøre noen fare for klatreren, og det er ikke snakk om full tilbakekalling. Problemet kan likevel gjøre det vanskeligere å få plassert kilen ved bruk og kamkilen vil kanskje ikke fungere helt som den skal. Vi ber derfor om at alle som har kjøpt kamkiler fra de aktuelle produksjonene sjekker kilene sine.

Hvis kamkilen kommer fra de aktuelle produksjonene så kan man foreta noen enkle tester for å se om man er rammet av problemet.

Det gjelder bare et antall enheter av størrelse 2, 3 og 4 fra følgende produksjoner:

  • 01A0116 (No dot)
  • 01A0116. (I x dot)
  • 01A0116.. (2 x dot)
  • 01A0116… (3 x dot)

Nederst i denne artikkelen er link til Wild Country sine hjemmesider, hvor det står forklart og er lagt ved bilder, både for hvor man finner produksjonsnummeret, og hvordan man tester kamkilene.

Hvis du skulle være rammet av problemet, så send inn kamkilen til Wild Country i England, evt. inn til oss, så vil du kostnadsfritt få erstattet varen, og få dekket alle kostnader i forbindelse med forsendelsen.

Vi beklager det inntrufne, men vi tar sikkerheten til klatrere svært alvorlig, og vi vil sørge for at våre kunder kan stole 100 % på utstyret sitt.

For mer informasjon gå inn på Wild Country sine hjemmesider.